ตลาดอสังหาฯเดือนพ.ย.51 โครงการเกิดใหม่ 5,570 หน่วย

ตลาดอสังหาฯเดือนพ.ย.51 โครงการเกิดใหม่ 5,570 หน่วย


          ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ ซึ่งใน เดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่มากกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1 โครงการ

          ลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมดโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ทั้ง 28 โครงการที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 5,570 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 19,226 ล้านบาท

          จำนวน อสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้พบว่ามีอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวม จำนวน 5,570 หน่วย และในเดือนนี้การพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดก็กลับมามีการพัฒนาจำนวน มากเป็นอันดับ 1 อีกครั้ง โดยมีจำนวนหน่วยมากถึง 2,872 หน่วย หรือประมาณ 51.6% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนการพัฒนาลำดับรองลงมาคือ ประเภทบ้านเดี่ยวมีการพัฒนาอยู่จำนวน 1,632 หน่วย หรือประมาณ 29.3% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนอันดับ 3 ที่มีการพัฒนาคือประเภททาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยขายอยู่จำนวน 961 หน่วยเท่านั้น หรือประมาณ 17.3% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่น้อยอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ และที่ดินจัดสรรในเดือนนี้ไม่มีการเปิดใหม่เลย

         หากพิจารณามูลค่ารวมของโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายนมีจำนวนทั้งสิ้น 19,226 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 7,393 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 62% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง ค่อนข้างสูงเป็นสำคัญ โดยเฉพาะที่ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวมากถึง 1,590 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 29 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด และที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยมากถึง 1,504 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 27 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด

        ในเดือนนี้การพัฒนาระดับราคาสูงเกิน 5.000 ล้านบาทขึ้นไปมีอยู่จำนวนมากถึง 1,222 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 22 ของจำนวนที่อยู่อาศัยที่เปิดขายทั้งหมดในเดือนนี้ ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเดือนนี้จะเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับ ราคาปานกลาง และระดับราคาสูงเป็นสำคัญ ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง และมีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นสินค้าราคาแพง ซึ่งในเดือนนี้ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดก็คืออาคาร ชุด มีมูลค่าการพัฒนามากถึง 10,336 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.8 ของมูลการพัฒนาทั้งหมดในเดือนนี้ รองลงมาคือบ้านเดี่ยวมีมูลค่าการพัฒนาโครงการอยู่จำนวน 6,202 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 32.3 ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมด และอันดับ 3 คือทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่าการพัฒนาโครงการจำนวน 2,394 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 12.5 ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมด ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้มีแนวโน้มการพัฒนาที่ ระดับราคาปานกลางถึงค่อนข้างสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 3.001-5.000 ล้านบาท และประเภทบ้านเดี่ยวที่ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท และที่ 3.001-5.000 ล้านบาท

          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ พบว่าเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญ มีจำนวน 7 บริษัท คือ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 โครงการ, บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 โครงการ, บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 โครงการ, บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ, บริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน)จำนวน 2 โครงการ, บริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ และบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ และยังมีบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อีกเช่น บริษัทพิวรรธนา จำกัด (ในเครือแสนสิริ) เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวน หนึ่ง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA ( http://www.area.co.th )

          ก่อตั้ง พ.ศ.2525 ศูนย์ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ทันสมัยที่สุด ดำเนินการในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียอาคเนย์

โทร. 0.2295.3905 โทรสาร 0.2295.1154

Email: area@area.co.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: