การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ เดือนธันวาคม 2551

การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ เดือนธันวาคม 2551

ภาพตตารางการเติบโตอสังหาฯ
          ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ AREA สรุปสถานการณ์การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ เดือนธันวาคม 2551 ลดลง

          ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ AREA เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม 2551 มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ ซึ่งในเดือนนี้ มีจำนวนโครงการเกิดใหม่ลดลงจากเดือนที่ ผ่านมาจำนวน 7 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยจำนวน 20 โครงการและอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีกจำนวน 1 โครงการ

          โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ทั้ง 21 โครงการที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 2,164 หน่วย มีมูลค่าโครงการ รวม 8,092 ล้านบาท (ดูรายละเอียดได้ตามภาพตารางที่ 1 และสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้)

          จะเห็นได้ว่าจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้พบว่ามี อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมจำนวน 2,164 หน่วย และในเดือนนี้การพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดก็ยังมีการพัฒนามากเป็น อันดับ 1 อีกเช่นเดิม โดยมีจำนวนหน่วยมากถึง 809 หน่วย หรือประมาณ 37.4% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด

แผนที่การเติมโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ส่วนการพัฒนาลำดับรองลงมาคือประเภททาวน์เฮ้าส์มีการพัฒนาอยู่จำนวน 622 หน่วย หรือประมาณ 28.7% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนอันดับ 3 ที่มีการพัฒนาคือประเภทบ้านเดี่ยว มีหน่วยขายอยู่จำนวน 424 หน่วยเท่านั้น หรือประมาณ 19.6% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่น้อยอยู่ โดยเฉพาะประเภทที่ดินจัดสรรในเดือนนี้ไม่มีการเปิดใหม่เลย

          พิจารณามูลค่ารวมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนธันวาคมมี จำนวนทั้งสิ้น 8,092 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 11,134 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 58% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง ถึงค่อนข้างถูกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะที่ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวมากถึง 617 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 29 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด และที่ระดับราคา 0.500-1.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยมากถึง 478 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 22 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด ซึ่งในเดือนนี้การพัฒนาระดับราคาสูงเกิน 5.000 ล้านบาทขึ้นไปมีอยู่จำนวนเพียง 395 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 18 ของจำนวนที่อยู่อาศัยที่เปิดขายทั้งหมดในเดือนนี้เท่านั้น ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเดือนนี้จะเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับ ราคาที่อยู่อาศัยที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อ อยู่อาศัยจริงเป็นหลัก

          ในเดือนธันวาคม 2551 นี้ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดก็คืออาคารชุด มีมูลค่าการพัฒนามากถึง 3,657 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.2 ของมูลการพัฒนาทั้งหมดในเดือนนี้ รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่าการพัฒนาโครงการอยู่จำนวน 2,042 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 25.2 ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมด และอันดับ 3 คือบ้านเดี่ยวมีมูลค่าการพัฒนาโครงการจำนวน 1,601 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 19.8 ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมด ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้มีแนวโน้มการพัฒนาที่ ระดับราคาปานกลางถึงค่อนข้างถูกเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 0.501-1.000 ล้านบาท และประเภทบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮ้าส์ที่ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท

          ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญมีจำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ และ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: