จุดพลุ PPP ร่วมทุนรัฐ-เอกชน “กอร์ปศักดิ์” คุม ประเดิมรถไฟฟ้า 3 สาย

จุดพลุ PPP ร่วมทุนรัฐ-เอกชน “กอร์ปศักดิ์” คุม ประเดิมรถไฟฟ้า 3 สาย
          รัฐเดินหน้าแผน PPP ระดมเงินลงทุนร่วมภาครัฐ – เอกชนเพื่อทำโครงการเมกะโปรเจกต์ ครม. ตั้ง “กอร์ปศักดิ์” นั่งประธานบอร์ด ประเดิมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วง สีน้ำเงิน และสีเขียว วงเงินลงทุนรวม 80,000 ล้านบาท และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา วงเงิน 50,000 ล้านบาท

          นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการระดมทุนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPPs) พร้อมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs ให้มากขึ้นโดยมีนาย กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

          ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมโครงการนำร่องการลงทุนในรูปแบบ PPP โดยเน้นโครงการที่มีผลตอบแทนสูง และมีการกระจายความเสี่ยงร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง สีน้ำเงิน และสีเขียววงเงินลงทุนรวม 80,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนให้ภาคเอกชนจัดซื้อตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราช สีมา วงเงิน 50,000 ล้านบาท

          อย่างไรก็ตาม รูปแบบในการลงทุนดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PPP รวมถึงพ.ร.บ.ว่าด้วยให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินในกิจการของรัฐปี 35 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในเบื้องต้น อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง ตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2535 ให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน เพื่อรองรับการเดินหน้าโครงการลงทุนก่อสร้าง รถไฟฟ้า และอนาคตจะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2535 ต่อไป

          สำหรับกรอบแนวคิดของ PPP ซึ่งมีการปรับรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก Asset Based Contract เป็น Output Performance Based Contract จะช่วยลดต้นทุน และความล่าช้าในการดำเนินโครงการ โดยที่รัฐบาลจ่ายเงินตามบริการที่ได้รับ ลดภาระการลงทุนของรัฐบาล โดยเฉพาะช่วงการก่อสร้างลดข้อจำกัด ด้านงบประมณ และรัฐบาลสามารถขยายการลงทุนได้เพิ่มขึ้น

          ด้านนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองผู้อำนวยการ สบน. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจหลายแห่งดำเนินโครงการลงทุนในรูปแบบ PPP แล้ว ยกตัวอย่างเช่น โครงการ IP ของการไฟฟ้าการผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง โดยบริษัทลูกซึ่งทำให้สามารถกำหนดรูปแบบค่าบริการได้ และรับรู้ต้นทุนได้ชัดเจน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: