กลุ่มรับเหมาก่อสร้างงานในมือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

กลุ่มรับเหมาก่อสร้างงานในมือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

          ภายหลังการเข้าประชุมนักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์มีมุมมอง ที่ดีต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเพราะมีแนวโน้มว่างานในมือจะเพิ่มขึ้น

          นักวิเคราะห์บล.ไทยพาณิชย์ พบว่าผู้บริหารของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) จากราคา 3.26บาท–ไม่มีคำแนะนำ และบริษัท ช.การช่าง (CK) จากราคา 3.04 บาท–ไม่มีคำแนะนำ เปลี่ยนมามีมุมมองด้านบวกว่าโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะเริ่มดําเนินการได้โดยเริ่มต้นด้วยโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ

          CK เป็นผู้เสนอราคาประมูลต่ำสุดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 1 ด้วยราคาอยูที่ 1.6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ CK เปิดเผยว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าเฟสแรกมูลค่ารวม 2.45 แสนล้านบาท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ราคา 2.04 บาท –ไม่มีคำแนะนำ) และ STEC มีแนวโน้มที่จะได้รับงานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 2 และ 3

          โครงการอื่นๆ ที่กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณา— นอกจากโครงการรถไฟฟ้าแล้วก็มีการกล่าวถึงโครงการอื่นๆ ที่มีมูลค่า รวม 3.81 แสนล้านบาทด้วย ในส่วนของ CK เข้าใจว่าบริษัทได้เข้าร่วม ประมูลโครงการมูลค่า 2.33 แสนล้านบาท ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าในลาวมูลค่า 1.14 แสนล้านบาท และโครงการในเวียดนามและอินเดีย มูลค่า 5.6 หมื่นล้านบาท รวมอยู่ด้วย

          บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่มีภาระหนี้สินสูงจําเป็นต้องได้งานในมือ เพื่อเพิ่มแนวโน้มงานของปีนี้ และดูเหมือนจะเป็นบวกมากกว่าปี 2551

1

          อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา มีเพียง ITD เท่านั้นที่ได้สัญญางานใหม่ CK และ ITD มีภาระ หนี้สินสูง และยังมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (กําไรจากการดําเนินงาน / ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ) ไม่ถึง 1 เท่าในปี 2551 ในขณะที่ STEC ดูแข็งแกร่ง แต่ฐานเงินทุนของบริษัทมีน้อยเกินไปที่จะรองรับสัญญางานใหญ่ๆ

          บล.ไทยพาณิชย์ เชื่อว่า รับเหมาก่อสร้างทั้งสามรายนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มทุนเพิ่ม เพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการเงินทุนระยะสั้น

          บล.ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) คาดว่ารายได้ของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในปีนี้ จะชะลอจากปี 2551 แต่กำไรสุทธิจะดีขึ้นผลประกอบดังกล่าวเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้เอกชนชะลอการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ลงแต่รัฐบาลจะผลักดันงานก่อสร้างเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย

          อย่างไรก็ตามโครงการขนาดใหญ่เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายอื่นๆ โครงการรถไฟรางคู่และอื่นๆ แม้ว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างได้ในครึ่งแรกของปีนี้ แต่คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการเหล่านี้ไม่มากนักในปีนี้ ส่งผลให้รายได้รวมของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในปีนี้ลดลง

          หากพิจารณาเฉพาะบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ 3 บริษัท คาดว่ารายได้ในปีนี้เทียบปี 2551 จะลดลง 11% แต่กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น 152.9% เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ และมีความผันผวนน้อยกว่าปีที่แล้ว ประกอบกับโครงการที่ให้อัตรากำไรเป็นลบของผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ทยอยส่งมอบไปเกือบหมดแล้วในปี 2551 จึงคาดว่าจะส่งผลให้กำไรสุทธิของผู้รับเหมารายใหญ่ และกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้นในปี 2552 เทียบกับปี 2551

          คณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังไม่ยอมรับราคาปรับลดลงที่กลุ่ม CKTC เสนอให้ 1.55 หมื่นล้านบาทลดลงจากเดิม ที่ 1.67 หมื่นล้านบาท ในการประชุมวันที่ 11 มี.ค. 2552 เนื่องจากคณะกรรมการคิดว่า ค่าก่อสร้างบางรายการจะลดลงได้อีกจึงจะมีการต่อรองกันในสองสัปดาห์ข้างหน้า โดยคณะกรรมการคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนนี้ และคาดว่าจะเซ็นสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเดือน พ.ค. ที่จะส่งผลให้มีการเปิดซองราคาสายอื่นล่าช้าเล็กน้อย

          ความล่าช้าของรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประมาณการปี 2552 แต่จะเริ่มส่งผลต่อ ประมาณการในปี 2553 เป็นต้นไป หากการต่อรองราคาและการประมูลรถไฟฟ้าล่าช้ากว่าแผนมาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอีกครั้ง

          รถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 2 เป็นโครงการที่สามารถก่อสร้างได้ง่ายที่สุดเทียบกับสัญญาอื่นที่สัญญาที่ 1 เป็นโครงการที่ยากที่สุด ซึ่งกลุ่ม CKTC เน้นที่จะรับงานก่อสร้างไม่ยากนักมีความเสี่ยงของต้นทุนดำเนินการต่ำกว่า ประกอบกับอาจมีการปรับลดราคาก่อสร้างลงอีกตาม การต่อรองของรฟม. ในเกณฑ์เดียวกับกลุ่ม CKTC ซึ่งอาจทำให้อัตรากำไรของสัญญาที่ 2 ไม่สูงมาก

          การเติบโตของกำไรสุทธิของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในปี 2552และปัจจัยบวกเรื่องการประมูรถไฟ ฟ้าจะเป็นประเด็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในปี 2552

          ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยจะส่งผลทำให้กำไรสุทธิของหลายอุตสาหกรรมในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 แต่คาดว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้าง จะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ยังคงมีการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2552 เทียบปี 2551 เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีผลขาดทุนจากต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บางโครง การมีผลการดำเนินการขาดทุน ประกอบกับความคืบหน้าการประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 1 ที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการต่อรองราคาในมี.ค. 2552 ซึ่งภายหลังจากได้ข้อสรุปของสัญญาที่ 1 จะมีการเปิดซองราคาสัญญาที่ 2 และ 3 ต่อไป

          ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาในการสรุป และถ้าเซ็นสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างน้อยกว่าสัญญาที่ 1 เนื่องจากการปรับลดราคาก่อสร้างของสัญญาที่ 1 คาดว่าจะเป็นราคาอ้างอิงให้สัญญาที่ 2 และ3 ที่อาจส่งผลให้มีการเก็งกำไรในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง อีกครั้งหลังจากที่ราคาหุ้นในกลุ่มลดลงมากจากความล่าช้าของกระบวนการเซ็นสัญญาในสัญญาที่ 1อาจเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อเก็งกำไร ซึ่งจากปัจจัยข้างต้นคาดว่าอาจทำให้หุ้นกลุ่มรับเหมา ก่อสร้างสามารถให้ผลตอบแทนมากกว่าตลาดได้ในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า

2

สรุปผลประกอบการกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในปี 2551

          CK มีงานในมือ 1.2 หมื่นล้านบาท ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ปี 2552 ที่ 9,000 ล้านบาท หรือ 75%  ของ ประมาณการในปี 2552 หากรวมกับงานที่รอเซ็นสัญญาในครึ่งแรกปีนี้ มูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาทรวมถึงงานที่อยู่ระหว่างการประมูลประมาณ 2.9 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะทำให้บริษัทรับรู้รายได้ในปี 2552 ตามประมาณการที่สูงขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิของปีนี้คาดว่าจะลดลงจากปี 2551 จากกำไรพิเศษที่ลดลง

          ITD มีงานในมือประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่นับรวมงานที่มีโอกาสชนะเพิ่มเติมในอนาคต เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่อาจรับรู้รายได้ในปี 2552 ได้บ้างและคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น รวมบริษัทลูกซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2552-2553 โดยคาดว่ารายได้ในปี 2552 จะลดลง 11% เทียบปี 2551 ขณะที่กำไรสุทธิคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้นตามต้นทุนการก่อสร้างที่ลดลง

          STEC วันที่ 11 มี.ค. ทางบริษัทมีงานในมือ 1.3 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ 9,300 ล้านบาท รวมกับงานที่ได้เพิ่มเติมในโครงการ PLUTO LNG Plant และศูนย์ราชการ อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็น 81% ของประมาณการในปี 2552 ซึ่งไม่นับรวมงานที่มีโอกาสชนะเพิ่มเติมในอนาคต เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่อาจรับรู้รายได้ในปี 2552 ได้บ้าง และคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

รายงานโดย :เจียรนัย อุตะมะ
อ้างอิง: โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: